เกี่ยวกับเรา

เช่นเดียวกับสิ่งพิมพ์ข่าวอื่น ๆ เรายังโฮสต์เนื้อหาคาสิโนที่ได้รับการสนับสนุนบนไซต์ที่ไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจของบรรณาธิการเช่นเดียวกับเนื้อหาที่เหลือ ครั้งนี้ผู้ประกอบการจ่ายสำหรับการเปิดรับ เพื่อให้ผู้ใช้ของเราสามารถบอกความแตกต่างระหว่างเนื้อหาทั้งสองประเภทและเพื่อให้ทราบว่าบทความและเนื้อหาใดขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนตัวของเราอย่างเคร่งครัดเราจะทำเครื่องหมายเนื้อหาที่ต้องชำระเงินเป็น “ผู้สนับสนุน” เสมอ